Нарушения [/mute]


 • Banned

  1.JackDaniels7
  2.MondeCun_DRUZIA
  3.5.3,5.4,5.6,5.9
  4.alt text alt text

  1.JackDaniels7
  2.marsik550
  3.5.8.2
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.ABBagrifa
  3.5.4,5.8.1,5.9
  4.alt text alt text

  1.JackDaniels7
  2.rszmutko
  3.5.8.2,5.9 рецидива
  4.alt text alt text alt text

  1.JackDaniels7
  2.P_I_O_N_E_R
  3.5.1
  4.alt text


 • Banned

  1.JackDaniels7
  2.Hooder15
  3.5.10
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.OxotnikYT
  3.5.4,5.9
  4.alt text alt text


 • Banned

  1.JackDaniels7
  2.grayt
  3.5.8.2
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.Vintall
  3.5.4
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.serxahtep
  3.5.8.2
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.Y6uBaIIIkA
  3.5.9 рецидива
  4.alt text alt text

  1.JackDaniels7
  2.ggEasygg
  3.5.3,5.6
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.EnderFlame
  3.5.8.2,5.9
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.faktor1231
  3.5.4
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.McNaiS
  3.5.11
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.ArtemkaTasher123
  3.5.4 рецидива
  4.alt text alt text alt text

  1.JackDaniels7
  2.iliaszsn_00
  3.5.3,5.6
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.bbbrrrooo
  3.5.9
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.Mordo_Z_
  3.5.3
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.Big-dad
  3.5.8.2,5.9 рецидива
  4.alt text

  1.JackDaniels7
  2.gibersport
  3.5.8.2
  4.alt text


 • Banned

  1.JackDaniels7
  2.Roki__
  3.5.1
  4.alt text • @JackDaniels7 Здравствуйте, игроки получили мут.
  Кроме: P_I_O_N_E_R - нарушений не увидела.
  faktor1231 - нарушений не увидела.
  Roki__ - с игроком разобрались.
  Спасибо за помощь 🙂
  Закрыто.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Форум - Mix-Server's was lost, please wait while we try to reconnect.